Oppstart av slamtømming i Ibestad kommune er planlagt i uke 38