Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for lokalitet på Skogtun legges ut på høring for sektormyndighetene.

Søknad;

Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan - Ibestad Kommune - Kleiva Fiskefarm.PDF

Skogtun søknad akvakultur signert.PDF

Lokalitetsrapport.PDF

Strømrapport.PDF

Skogtun - Kartutskrift_1_5000.PDF

Skogtun - Kartutskrift_1_50000.PDF

Kartgrunnlag.PDF

Skogtun - Kartutskrift_1_1000.PDF

Vurdering KU.PDF

Forundersøkelse.PDF

B- undersøkelse.PDF

C-undersøkelse.PDF

 

Biotopkartlegging finner du her

Kommunestyrets vedtak finner du her

 

Høringsfrist 11.juni

Høringsuttalelser sendes til postmottak@ibestad.kommune.no og merkes med sak 22/00154