Vi inviterer gårdbrukere til søknadskafé i Kommunestyresalen, torsdag 6. oktober kl. 12-15.

 

geiter i utmark_500x243.jpg

 

Vi gir en kort innføring i RMP-ordningen, og hjelper til med utfylling av søknaden.  

Ta med deg PC og BankID for innlogging og søknadsutfylling, samt beitenotater, gjødslingsplan og andre tall/dokumenter som kan være aktuelle for søknaden.

Sjekk også gjerne infosiden for ordningen: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/landbruk/regionale-miljotilskudd-til-jordbruket/

 

Det serveres kaffe og litt å bite i. Vi ber derfor om påmelding innen fredag, 30. september, på tlf. 94484107 eller epost laura.bunse@ibestad.kommune.no