Søknadsskjema for kommunale stimuleringsmidler til boligbygging i Ibestad kommune finner du her:

Søknadsskjema stimuleringsmidler.pdf