Sommerjobb for ungdom i Ibestad

Sommerjobb_500x305.jpg

Ibestad kommune ønsker å tilby ungdommer i alderen 16 til 20 år sommerjobb i perioden fra St. Hans og ut juli 2020.

Jobben vil bestå av forskjellige typer gjøremål utendørs slik som maling, rydding og annet forefallende arbeid. Hovedoppgaven vil være å vedlikeholde kirkegårdene.  
Arbeidet vil være på dagtid.  Søkeren må være bosatt i Ibestad kommune.
Tilsettinga vil i hovedsak bli 2 uker av gangen.

For ytterligere informasjon, kontakt kirkeverge Stig Åge Steen, tlf: 971 37 831.

Skriftlig søknad sendes Ibestad kommune Kopparvika 7, 9450 Hamnvik eller e-post postmottak@ibestad.kommune.no

Søknadsfrist 15. juni.