Ibestad kommunstyre bevilget under budsjettforhandlingene penger til sommerjobb for ungdom. Tilbudet var øremerket ungdom bosatt i Ibestad kommune. Kommunen mottok 12 søknader fra håpefulle ungdommer. Dette var tydeligvis et populært tilbud og flere enn det som kommunen hadde budsjettert for.

Et samlet formannskap var tydelig på at det ikke var ønskelig med loddtrekning der resultatet ble at 2-3 av ungdommene ble stående uten sommerjobb. Det ble derfor satt av ekstra penger slik at samtlige ungdommer får tilbud om sommerjobb.

Ungdommene er enten tilbudt jobb på dagsenteret ved Ibestad sykehjem eller som vedlikeholdsarbeider ved avdeling for drift og vedlikehold. Sommerjobbene blir utført i to perioder der hver ungdom får 3 ukers jobb.

Vi ønsker ungdommen lykke til med sommerjobben. Brev kommer i postkassen til den enkelte i løpet av uken.