Det vil pågå sprengningsarbeider i Ibestadtunnelen fra uke 2 og frem til påsken 2021. I den forbindelse kan det oppstå støy nattestid. Sprengningsarbeidene starter ca. 250 meter inne i tunnelen fra portalen på Andørja-siden. Det skal der sprenges ut ei nisje for plassering av teknisk bygg.

 

Ved ytterligere spørsmål kontakt fylkeskommunens vakttelefon, tlf. 481 38 264 (bemannet hver dag mandag – fredag fra kl. 0700-0230 og lørdag fra 1030 - 1530)