Sprengning Breivoll industriområde:


Det vil bli utført sprengning på Breivoll industriområde tirsdag 2.november 2022 mellom kl 09.00-15.00


Før sprengning vil det bli varslet med signal.