Det har vært problemer med programvaren i astrourene som styrer gatelysene.
Programvaren må oppdateres i hvert ur ( ca 40 stk) 

Jobben med oppdatering startet i dag.