Målselv maskin arbeider skift fra mandag til torsdag med daglige økter på 12 timer fra 0700 til 1900. Dette har medført at vi som trafikanter har måttet påregnet noe venting i arbeidsuken mandag til torsdag mellom 0700 og 1900.

Vi har tidligere blitt forespeilet en to måneders fullstendig stengning denne sommeren, med 4 daglige fergeavganger til Breivoll. Denne varslede stengningen vil ikke bli gjennomført. Årsaken er at det vanskelige partiet ved Ausebakken vil bli utbedret tidligere enn antatt. Som erstatning gjennomføres det derfor en delvis stengning i 9 uker i løpet av februar og mars. For oss som innbyggere er dette en betydelig bedre løsning med mye mindre ulemper.

Fylkesvei 848 ved Sør-Forså vil derfor bli stengt helt fra mandag til torsdag mellom klokken 1010 og 1510.

Det vil ikke være mulig for kjøretøy å passere i dette tidsrommet.

Dette iverksettes allerede fra førstkommende mandag 30. januar og gjennomføres i 9 uker (månedene februar og mars).

Om morgen vil fergen fra Sørrollnes 0700, 0830 og 1000, og tilsvarende fra Stangens 0745 og 0915 kunne benyttes.

Om ettermiddagen vil alle avganger fra og med 1445 kunne benyttes.

Avgangene midt på dagen vil gå som normalt, men her vil det ikke være mulig å benytte FV-848 til/fra Hamnvik.

Egne tiltak gjennomføres for å sikre at nødetatene kan gjennomføre utrykninger til Sørrollnes innenfor stengeperiodene. Tiltakene gjelder også hjemmetjenester og trygghetsalarmer.

 Det vises også til egen informasjon fra fylkeskommunen som byggherre.