Strategisk oppvekstplan - høring

Ibestad kommune Oppvekstplan 2022 - 2026 Høringsutkast

Ibestad kommune - Strategisk oppvekstplan 2023 - 2027 - Høringsbrev

 

Høringsuttalelser sendes Ibestad kommune, Emma Olsensvei 1 , 9450 Hamnvik eller postmottak@ibestad.kommune.no.

Frist for høringsuttalelser: 2.11.22.