Hjemmetjenesten Ibestad har et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak og faglige utviklingsmuligheter. Vi har fått større ansvarsområde
med omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester, og har i den forbindelse ledig 1 fast sykepleierstilling i 100 %.

Se fullstendig utlysning >>>HER