Sør-Troms regionråd inviterer til temadager for å motivere til drift av skog, spesielt med produksjon av energiflis som formål.

Les hele invitasjonen her.

Påmelding til temdager kan gjøres her.