Det arbeides for tiden med utskifting av veilys i Ibestad kommune og pga arbeidet kan det periodevis oppstå sperring av fylkesvei 131 og 132 i inntil 20 minutter. Vi beklager de ulempene dette kan medføre.