Benytt følgende link for å bestille:

https://portal.nordix.no/ og legg inn din adresse.

Påkobling koster kroner 12 000 fram til 1. august.

Prisen inkluderer alt materiell og inntil 5 stolpestpenn.

Ekstra stolpesrekk og evt. graving faktureres som tillegg av entreprenør. Bestiller kan selv besørge graving.

De 10 første fastboende som bestiller vil ved søknad få refundert ytterligere 4000,- fra Ibestad Kommune

Fritidsboliger og næringsdrivende vil ikke få refusjon utover kampanje fastpris.

All bestilling skal skje ved hjelp av portalen til NORDIX.

Innbyggere på Sørrollnes kan ikke benytte seg av dette tilbudet, men må kontakte kommunen direkte.