Det er til tider store behov for vikarer i seksjon for oppvekst i kommunen. Vi  ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være vikar i kortere eller lengre perioder. Ta direkte kontakt med enhetene dersom dere kan være interessert. Det er behov for både menn og kvinner.

Vi har følgende arbeidssteder:

Ibestad skole: Det vil til tider være behov for vikarer for lærere og assistenter i både skole og SFO. 
                         Ta kontakt med rektor Trond-Arvid Isaksen, tlf 901 79 855 eller assisterende rektor Hilde Mo, tlf 469 48 376,  

Hamnvik og Ånstad barnehage: Ta kontakt med styrer Sandra Bertinussen . Behovene vil i første rekke være vikar for assistenter. Vi er også svært interessert i søkere til 1 pedagogisk lederstilling.

Dersom du er i tvil om dette kan være noe for deg, så kan det være lurt å ta kontakt med enhetene på de oppgitte nummerene. Oppnår du ikke kontakt med  kontaktpersonene, så kan du henvende deg til oppvekstkontoret på tlf 911 26 265 og snakke med Oppvekstleder. Vi håper mange melder seg som tilkallingsvikarer.

Husk at alle som skal arbeide (lang eller kort periode) i skole og barnehage må framlegge politiattest.