Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». 

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfrist er 17.12.21

Link til regelverk, veileder og søknadsportal:

Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Utlysning for 2022

 

Kontaktperson i Ibestad kommune er: Willy Aas, tfn.: 91126265. Epost: willy.aas@ibestad.kommune.no