Tre ansatte ved Breivoll Marine Produkter på Breivoll i Ibestad kommune har testet positivt for Covid-19. To er bostedregistrert i Ibestad kommune. Den tredje er bostedregistrert i en av våre nabokommuner (samme person som ble meldt om på lørdag).

Vi har testet 38 personer med tilknytning til bedriften. I tillegg er 4 personer testet i nabokommunen. Alle har blitt testet med både hurtig- og PCR test.

To av personene som ble testet fikk positivt utslag på hurtigtesten. PCR testene er sendt til Tromsø og vi forventer resultatene fra disse testene tidligst mandag kveld.

Totalt 11 personer er satt i karantene i Ibestad kommune. De som jobber ved Breivoll Marine Produkter eller er tilknyttet smittesituasjonen og har barn i barnehage eller skole skal holde barna hjemme inntil negativt prøveresultat foreligger.

Breivoll Marine Produkter vil holde stengt på mandag og tirsdag. Lokalene vil bli rengjort utover ordinært renhold.

Seks av personene som er testet er bosatt på internat. Internatet der disse har bodd vil bli rengjort mandag.

De som har vært på Joker i Hamnvik lørdag 21. august mellom klokken 1645 og 1715 bes om å være årvåken vedrørende symptomer. Vi anbefaler at kunder i dette tidsrommet tester seg. Butikken vil bli rengjort før åpning mandag.

Vi anbefaler alle som skal i butikk eller benytte offentlig kommunikasjon å benytte munnbind fra mandag 23. august til lørdag 28. august.

Det vil være mulig å teste seg i Hamnvik mandag fra 0830 til 1030.
https://timebestilling.remin.no/astafjord

Alle involverte har vist svært god vilje til samarbeid. Dette gjelder både bedriftens ledelse og ansatte/ nærkontakter.

Vi vil komme med mer informasjon når prøveresultatene foreligger.