Adgang og åpningstider

 • Plassering: Treningssentret ligger i kompetansesentret, Bygdaveien 172.
 • Åpningstid: Treningssentret har åpent fra 06.00 til 24.00 hver dag. Frisklivssentralen benytter treningssentret til enkelte av sine aktiviteter. Vær derfor oppmerksom på at treningssentret ikke vil være tilgjengelig for medlemmer disse tidspunktene. Dette gjelder følgende dager og klokkeslett:
  • Mandager og tirsdager mellom klokken 12 og 15.
  • Torsdager mellom klokken 09 og 12.
 • Tilgang: Hoveddøren har installert låsesystem. Medlemmer får utlevert nøkkelbrikke som gir tilgang i sentrets åpningstid.

Priser og abonnement

 • Medlemskap: Du må oppsøke treningssentret for å kunne tegne medlemskap. Dette kan du gjøre fredag 16 april innen klokken 18.Tidspunkt for å gjør edette i uke 16 publiseres mandag 19.april
 • Betaling: Medlemskap inngås på månedsbasis, og betales enten ved at det opprettes avtalegiro eller i form av vipps. Medlemskap kan kjøpes for flere måneder av gangen, primært i form av hel- og halv-års abonnement.
 • Aldersgrense: Du kan trene selvstendig fra det året du fyller 16 år. Ungdom mellom 13 og 16 år kan kun trene sammen med en voksen
 • Priser:
  • Voksen (18 – 65 år): 220,- per måned
  • Ungdom (13 – 18 år): 150,- per måned
  • Senior (65 år og eldre): 170,- per måned

Trening

 • Lokaler: Treningssentret har utstyr i to rom. Ett rom til kondisjonstrening og funksjonell trening, samt ett rom til styrketrening. Det er ikke garderobe tilknyttet treningssentret. Sko og yttertøy kan oppbevares på anvist plass i korridor under trening.
 • Treningsveiledning: Tidspunkt for gjennomgang og demonstrasjon av treningsutstyr utføres ved tegning av medlemskap. Det er utarbeidet standardprogram som er tilgjengelig i treningsrommene.  

Tilleggs-informasjon

 • Vi venter enda på en del utstyr som leveres i løpet av våren og sommeren. I tillegg er det planlagt ytterligere utbedringer av lokalene. Det meste er derimot på plass, vi åpner derfor allerede i april.
 • Treningssentret er primært ubemannet. Personale vil være tilgjengelig på fastsatte tidspunkt, disse er enda ikke fastsatte. Tidspunktene annonseres gjennom plakatering og på kommunens nettside.
 • Endringer i reglement kan oppstå. Dette informeres om på kommunens nettsider, og ved plakatering i sentret.
 • Eventuelle spørsmål kan rettes til frisklivskoordinator
  • Telefon: 90 24 32 19
  • Epost: helge.lennart.osbak@ibestad.kommune.no               

Reglement

Reglement kan leses >>>HER