Adgang og åpningstider

 • Plassering: Treningssentret ligger i kompetansesentret, Bygdaveien 172.
 • Åpningstid: Treningssentret har åpent fra 06.00 til 24.00 hver dag. Frisklivssentralen benytter treningssentret til enkelte av sine aktiviteter. Vær derfor oppmerksom på at treningssentret ikke vil være tilgjengelig for medlemmer disse tidspunktene. Dette gjelder følgende dager og klokkeslett:
  • Mandager og tirsdager mellom klokken 12 og 15.
  • Torsdager mellom klokken 09 og 12.
 • Tilgang: Hoveddøren har installert låsesystem. Medlemmer får utlevert nøkkelbrikke som gir tilgang i sentrets åpningstid.

Priser og abonnement

 • Medlemskap: Du må oppsøke treningssentret for å kunne tegne medlemskap, eller du kan kontakte kommunens servicetorg.
 • Betaling: Medlemskap inngås på månedsbasis, og betales enten ved at det opprettes avtalegiro eller i form av VIPPS. Medlemskap kan kjøpes for flere måneder i form av hel- og halv-års abonnement. Med VIPPS kan man også inngå 2-ukers abonnement. Det er dessverre ikke mulighet til drop-in.
 • Aldersgrense: Du kan trene selvstendig ved fylte 15 år. Ungdom mellom 13 og 15 år kan kun trene sammen med en voksen
 • Priser:
  • Voksen (18 – 65 år): 220,- per måned
  • Ungdom (13 – 18 år): 170,- per måned
  • Senior (65 år og eldre): 170,- per måned

Trening

 • Lokaler: Treningssentret har utstyr i to rom. Ett rom til kondisjonstrening og funksjonell trening, samt ett rom til styrketrening. Det er ikke garderobe tilknyttet treningssentret. Sko og yttertøy kan oppbevares på anvist plass i korridor under trening.
 • Treningsveiledning: Tidspunkt for gjennomgang og demonstrasjon av treningsutstyr utføres ved tegning av medlemskap etter behov. 

Tilleggs-informasjon

 • Treningssentret er ubemannet. Ta kontakt ved spørsmål.
 • Endringer i reglement kan oppstå. Dette informeres om på kommunens nettsider, og ved plakatering i sentret.
 • Kontaktinformasjon: Lennart Osbak
  • Telefon: 90 24 32 19
  • Epost: helge.lennart.osbak@ibestad.kommune.no               

Reglement

Reglement kan leses >>>HER