Transporttjenestekort (TT-kort)
Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede. Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.