Norges geologiske undersøkelser (NGU) utfører kartlegging og risikoklassifisering av ustabile fjellparti i Norge.

I Ibestad er det et par objekt som vil bli undersøkt. Ett av disse områdene er under Reintinden på Andørja.

Arbeidet utføres med bakkebasert InSAR radar får å se etter deformasjoner i fjellsiden. Dette kun som et arbeid for å skaffe datagrunnlag til risikoklassifisering.
Etter klassifiseringen vil det bli avgjort om fjellet treng videre oppfølging.

Radaren blir satt opp i Salangen og vil måle over fjorden.