Utbedringen av tunellen antas å få en oppstart i første halvdel av november. Endelig dato for kjøring med ledekjøretøy er ennå ikke fastsatt.
Entreprenør er BMO Tunellsikring AS. Det er entreprenør som bestemmer oppstartstidspunkt.

Det planlegges distribusjon av informasjon vedrørende utbedringen inkludert stengetider til alle postkasser i kommunen før oppstart.

Mer informasjon vil også bli gitt via sosiale medier så snart vi får tilbakemelding fra fylkeskommunen.

Vedlagt finner dere tidspunktene for gjennomkjøring med ledekjøretøy på alle dager

0620-0930  (første tur fra Rolla)
1130-1200 (første tur fra Andørja)
1400-1415
1500-1730 (første tur fra Andørja,siste tur fra Rolla)
1915-1930 (første tur fra Andøra)
2230-2300 (siste tur fra Rolla)

Det er en forutsetning at ferga følger dagens fergeruter under utbedringen.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er veieier og følgelig byggherre.

Byggherrevakt mobil : 48138264