Ibestad kommune har startet utbedring av vei på Fugleberg - Rolla. Det må påregnes noe ventetid pga graving over vei. Gjelder 17.11.2021