Entreprenør Oscar Sundquist AS fra Kirkenes har fått oppdraget med utbyggingen av Engenes havn. Utbyggingen planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2023.

Entreprenøren har allerede startet arbeidet med klargjøring av steinbruddet i Ånderkleiva. Det planlegges full oppstart i utbyggingen senest i slutten av oktober. Selve utbyggingen innebærer at det vil være tunge arbeidsmaskiner i drift på Engenes og i Ånderkleiva i hele anleggsperioden.

Det planlegges med informasjonsmøte medio oktober for innbyggere i nærområdet som vil bli berørt av utbyggingen.  Entreprenør og Ibestad kommune vil være til stede på møtet. Mer informasjon om møtet kommer senere.

Utbyggingen av Engenes havn ble endelig godkjent i Ibestad kommunestyre 29. juni 2022. Totale kostnader for prosjektet er beregnet til 130 millioner kroner. Av dette dekker staten 95 millioner kroner i en forskutteringssak vedtatt av Stortinget. Arbeidet for å få til en utbygging av Engenes havn ble påbegynt i 2012.