Harstad kommune ved brann- og redningstjenesten ser at det under de rådende forhold kan være hensiktsmessig å utvide fristen for slik søknad, og forlenger derfor denne til 01.09.2020


Link til DSB i sakens anledning:
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/handel-med-fyrverkeri-og-soknadsfristen-1.mai/