Det arbeides for tiden med utskifting av veilys i Ibestad kommune  på strekningen Sørvik -Igeland  på Andørja og pga arbeidet kan det periodevis oppstå kø.Vi beklager de ulempene dette kan medføre.