Det arbeides for tiden med utskifting av veilys i Ibestad kommune  på strekningen Storvika -Skog på Rolløya og pga arbeidet kan det periodevis oppstå kø.Vi beklager de ulempene dette kan medføre.