Vaksineplanen for Ibestad er nå klar

Planen er sendt Fylkesmannen for godkjenning

Vi planlegger vaksinering på Kulturhuset (Rolla) og Igelandshuset (Andørja).

Vi vil komme tilbake til tidspunkt for selve vaksinasjonen. Vi vet ennå ikke eksakt når kommunen får tildelt vaksinedoser. Det vi vet er at disse kan komme svært fort.

Prioriterte grupper for vaksinering er som følger;

  1. Beboere i sykehjem
  2. Innbyggere over 85 år (60 personer)
  3. Innbyggere 75-85 år (151 personer)
  4. Innbyggere 65-75 år (218 personer) og enkelte personer med høy risiko (18-64 år)
  5. Andre innbyggere, se egen liste fra FHI

Vi ønsker at dere så snart som mulig tar kontakt med oss og gir tilbakemelding om dere ønsker vaksinering. Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger vil bli kontaktet direkte av oss.

Ring enten helsesykepleier, telefon 90154376 (99012824)

eller Astafjordlegen, telefon 77174000 (torsdager i oddetallsuker 92229373).

Dere må også oppgi om dere kan møte på angitt vaksinasjonssted.
Vi har eget opplegg for de som av helsemessige grunner ikke kan møte ved ett av vaksinasjonsstedene.

Vi vil sette opp lister med tidspunkt for når dere skal vaksineres første gang. Dose nummer 2 planlegges ca. 21 dager etter første.

Det er svært viktig at dere møter til oppsatt tidspunkt.
Vaksinen har begrenset holdbarhet og vi må derfor operere med reservelister.

Følg med på kommunens hjemmesider. Vi vil komme med mer informasjon så snart leveranser mm er avklart.