Ibestad tilføres i inneværende og de to kommende ukene til sammen 105 doser vaksine av typen Pfizer Biontech. Dette innebærer at vi i uke 14 (7-8. april) vil ha vaksinert alle eldre over 75 år som har ønsket vaksinering.

I uke 14 vil vi starte med vaksineringen av de første i aldersgruppen 74-65 år. I denne gruppen inngår også vaksinering av de som har underliggende sykdommer i aldersgruppen 18-64 år slik som organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, enkelte former for lungesykdom, kronisk nyresykdom osv. (se www.fhi.no). Samlet er dette en meget stor gruppe å vaksinere.

Vi kjenner ikke antall vaksiner som tilføres Ibestad etter uke 14, men det er signalisert nasjonalt at vaksineleveransene vil øke i april.

Ibestad har hittil kun mottatt vaksine av typen Pfizer Biontech.

Det er fortsatt mulig å bestille vaksine, benytt REMIN Timebestilling i Ibestad kommune | ReMin eller ring 90154376.