Listeforslag til ettersyn

Nedenfor ligger listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 til ettersyn.

Arbeiderpartiet
Høyre
Senterpartiet


 

Manntall

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg må du stå i manntallet.  Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen du bor i når det blir lagt ut til offentlig ettersyn.  Dato for utlegging av manntallet annonseres senere.

Hvis du flytter

Du må melde flytting til Ibestad kommune innen 30.juni. Dersom dette ikke er gjort kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

 

Valgkort

Valgkortene sendes ut elektronisk. Du vil finne det i din digitale postkasse.  På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og hvilken krets du tilhører samt åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefonen og ta det gjerne med deg når du skal stemmet. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10.august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. 

 

Er det feil i manntallet kan du klage

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.