Det vil bli utført vedlikeholdsarbeid i tunnelen onsdag 09.10.2019 fra kl 17.30 og utover natten.

Det blir benyttet manuell dirigering av trafikken med følgebil. Noe ventetid må påregnes