Vedlikeholdsarbeid ved Ytre Andørja vannverk 22.10.20.
 

Grums og misfarging av vannet kan forekomme i dag.