FV 848 er stengt fra Sørvik mot Mjøsundet på grunn av ras/rasfare.
Vegen er også stengt fra Vindberget (Løksa) mot Mjøsundet.
Vegvesenet opplyser at det vil bli tatt en ny vurdering i morgen klokken 10:00.