Ibestad får nå ukentlig flere vaksinedoser enn tidligere. Årsaken er at det kommer mange flere vaksiner inn til landet. Økningen for Ibestad kommer selv om vi kom negativt ut i den nasjonale skjevfordelingen.

Mange har meldt seg på for å få vaksine. I de eldre årsklassene er dekningen relativt god, men i aldersgruppen under 55 år mangler vi mange.

Ved dagens påmelding vil alle Ibestads innbyggere som ønsker vaksine være vaksinert med første dose allerede i første del av juli.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker vaksine, og spesielt de som er yngre enn 55 år om snarest å melde fra til Ibestad kommune.

Vi håper flest mulig benytter seg av appen REMIN for bestilling av vaksine.
 Timebestilling i Ibestad kommune | ReMin

Aldersgruppen 55-64 år (uten risiko) forventes å ha fått første dose senest i uke 25 (24. juni).
Aldersgruppen 45-54 (uten risiko) forventes å ha fått første dose senest i uke 26/27.
Aldersgruppen yngre enn 45 forventes å ha fått første dose senest i uke 28.

Ved økt påmelding vil prognosen kunne endre seg.