Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
07. august kl. 08:38

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
  Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6

   

  Lover

  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fylkeskommunen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

 • Andre opplysninger