Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. april kl. 20:04

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Rektor: Trond Arvid Isaksen - telefon 41613428 - trond-arvid.isaksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

Om Voksenopplæring
Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring.

Dersom du er over skolepliktig alder og trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasset ditt behov. Det gjelder både omfang og lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasse sammen med barn og unge.

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Pr i dag (høsten 2014) har voksenopplæringa i Ibestad 1,5 årsverk som i hovedsak gir undervisning til enslig mindreårige flyktninger. Undervisningen er lagt til Ibestad skole, ungdomstrinnet.

Tilknyttede elementer:

- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

- Voksnes rett til grunnskoleopplæring - rundskriv Udir - 3 - 2012

Eksterne lenker:

- Voksenoppplæring

- Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)

- Norskopplæring for nyankomne

- Introduksjonsordning for innvandrere

 

 

Publisert | Oppdatert 08. februar 2019