Rektor: Trond Arvid Isaksen        Telefon 480 99 549                E-post:   trond-arvid.isaksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

Om Voksenopplæring
Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring.

Dersom du er over skolepliktig alder og trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasset ditt behov. Det gjelder både omfang og lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasse sammen med barn og unge.

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Undervisningen er lagt til Ibestad skole.

Tilknyttede elementer:

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring

Eksterne lenker:

Voksenoppplæring

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)

Norskopplæring for nyankomne

Introduksjonsordning for innvandrere