Oppdatert 06.09.21 kl 13:25

På grunn av mye nedbør i nedslagsfeltet for Ytre Andørja vannverk er vannet blitt farget slik at Ibestad kommune pålegger abonnentene kokepåbud. Renseanlegget er nå satt igang, men det vil ta litt tid før vannet når ut til alle abbonenter.

Påbud om koking gjelder til og med onsdag 8. september.