Ibestad har nå to innbyggere smittet av COVID-19. Begge er i isolasjon. Totalt ni innbyggere er karakterisert som nærkontakter og er i karantene. Nærkontaktene testes i henhold til prosedyrer fastsatt av FHI.

Kommunen driver fortsatt smittesporing av den siste smittede. Smitten har sin opprinnelse i Harstad.

Kommunen ser det ikke som nødvendig på nåværende tidspunkt å iverksette tiltak utover karantene/isolasjon og smittesporing. Ånstad barnehage er ikke lenger i faresonen.

Vi har nødvendig beredskap i jul og nyttårshelgen for testing og smittesporing. Beredskapen gjennomføres i samarbeid med kommunene Salangen og Lavangen. Vi minner om at det vil være mulig å teste seg også 1. juledag, da i Lavangen.

Det er spesielt viktig nå i julehelgen å overholde alle smittevernregler. Hold avstand, vask hender og unngå unødige besøk og reiser.