Ibestad Miljøstasjon - Ekstra åpent

Ibestad Miljøstasjon vil holde ekstra åpent fra kl 1200 - 1800 følgende dager:

- tirsdag 4. november og

- tirsdag 2. desember

På disse dagene gis det en ekstra mulighet til å levere grovavfall, farlig avfall og EE-avfall.

Dette kommer i tillegg til de oppsatte dagener: 18.11.2014 og 16.12.2014.

Vi minner i denne forbindelsen også om at avfallet skal sorteres, dvs. at det ikke kan leveres blandet. På grunn av kapasiteten på miljøstasjonen kan det ikke leveres mer enn 5 m3 pr åpningsdag, jfr. de retningslinjer for levering til miljøstasjonen som fremkommer på Tømmekalenderen.

FV-848 helt åpen fra fredag 24. oktober

Fylkesveien er nå helt åpen for trafikk. Det jobbes nå med å få opp ferge- og bussruter i henhold til normalruter.

Takk til alle som bidro i TV aksjonen

Ibestad kommune takker alle bøssebærere og andre som har bidratt til å samle inn penger i årets TV aksjon.

Solidaritetsjoggen gjennomført 16.10.2014

Bare smil å se fra store og små på Solidaritetsjoggen 16.10.2014
I nydelig, kjølig høstvær gikk og sprang barnehage barn, elever på Ibestad skole og VK1 til sammen 1278 km.
Mange voksne deltok også, men prikkene deres ble ikke talt opp.
Frivillig startkontingent, kaffe/vaffelsalg og en støtte fra ordfører på 5000,- gjorde at Ibestad skole samlet inn 8996,- kr. til TV aksjonen.

Bilder: Sveinulf Aalmen

Powered by CustomPublish AS