Uni Forsikring etablerer salgs og kompetansesenter innen forsikring på Ibestad.

Stillinger ledig i Ibestad

Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2017

Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2018

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Gatelys

I det siste har det kommet mange spørsmål vedrørende kommunens vedtak om å skille mellom gatelys på kommunale veier og gatelys på private veier.

Powered by CustomPublish AS