Ibestad kommune ønsker jentelaget lykke til i Norway Cup

Det er første gang at et lag fra Ibestad deltar i verdens største fotballcup. Vi synes derfor at det er ekstra hyggelig å være en av sponsorene.

OPPSTART MANDAG 28. JULI 2014

SLAMTØMMING 2014

LØRDAG 26. JULI 2014

TORGDAG I HAMNVIK SENTRUM - fra kl 10 -16

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER 2014 (spillemiddelsøknad)

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

 

 

Powered by CustomPublish AS