STEDSUTVIKLING HAMNVIK - OPPFØLGING AV STEDSANSLYSEN

Rådmannen har iverksatt oppfølging av stedsanalysen med utarbeiding av konkrete stedsutviklingstiltak for Hamnvik sentrum. Stedsanalysen er sendt på høring og det blir et åpent møte i kommunestyresalen 13. april kl. 18.00 der innspill til tiltak skal diskuteres.

Dette gjelder Laupstad, Straumen, Årbostad, Klåpen til og med Fornes

Renovasjon i påsken - matavfall og brennbart

Powered by CustomPublish AS