Tilbudet høsten 2019

Kulturskolen

Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2019

Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2020

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Powered by CustomPublish AS