Regional innsamlingsaksjon av bilvrak og metallskrot 2014

Kommunene i Sør-Troms planlegger å gjennomføre en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot sommeren 2014.

Informasjonsmøte utbedring FV-848

Statens veivesen i samarbeid med Ibestad kommune gjennomfører informasjonsmøter om sommerens veiutbygging på fylkesvei 848.

Mandag 7.4.14 på Ibestad kulturhus kl 9:00

Møte i komite for kultur og fritid

Powered by CustomPublish AS