Forlengelse av høringsfrist, reguleringsplan Klåpheia

Høringsfristen for reguleringsplan Klåpheia er etter ønske fra Fylkesmannen forlenget  fram til 16 januar 2015.
Denne fristen er endelig.

Fortrinnsrett pendlere

Prøveordningen videreføres fram til sommeren 2015. Pendlere med bevis bes om å henvende seg til kommunens servicetorg.

Powered by CustomPublish AS