Informasjon om vegstenging Fv 848

Melding om stenging av Fv 848 grunnet vegarbeid.

Møteinnkalling 26. august 2016 kl 10

Eldrerådet - møtedokumenter

Ibestadtunnelen

Statens vegvesen melder at arbeidet i Ibestadtunnelen ikke vil starte opp igjen før i månedskiftet august/september. Nærmere informasjon vil bli gitt før oppstart.

Powered by CustomPublish AS