Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.

Nasjonalt tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad for 2018. Frist 8.12.17.

Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Link til regelverk, veileder og søknadsportal:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Powered by CustomPublish AS