Uttalelsesfrist 5.7.2019

Engenes næringsområde, Ånderkleiva. Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet i Ibestad kommune har i medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 11, i møte den 23.5.2019, sak 45/19, vedtatt å legge utvidet regulering av Engenes næringsområde, Ånderkleiva, ut på høring og offentlig ettersyn.

Tilbakemelding for årets 17.mai-arrangement. Leveres innen 27.mai.

17.mai-kommiteen ønsker tilbakemelding fra alle som har feiret 17.mai i Ibestad. Gi oss ros og ris, fortell oss hva som fungerte og hva som kan gjøres bedre til neste år!

17.mai-kommiteen ønsker tilbakemelding for avviklingen av årets 17.mai-arrangement i kommunen. Dette vil bli tatt videre til evalueringsmøtet som skal avholdes i uke 22. Vi i kommiteen ønsker å ta i mot alt av tilbakemeldinger som kan gjøre neste års arrangement bedre. Har du noen gode ideer, forslag til endringer, nytenking, konstruktiv kritikk eller bare har lyst til å gi oss litt ros, så tar vi i mot alt som kan hjelpe oss i arbeidet videre!

Tilbakemeldinger kan leveres på papir eller sendes på e-post til Sonja Johansen på vegne av årets 17.mai.kommite.

På papir: leveres på servicetorget                               

E-post: sonja.johansen@ibestad.kommune.no            Leveres innen 27.mai!

 

Powered by CustomPublish AS