Anbud vintervedlikehold

Ibestad kommune har nå lagt ut anbudsforespørsel på vintervedlikehold av kommunale veier og plasser.
Rammeavtalen som er utlyst gjelder fra høsten 2016 til og med våren 2020.

Utlysningen ligger på https://www.doffin.no/ og interessserte tilbydere kan hente dokumentene der.

Powered by CustomPublish AS