Til salgs, Hamnvik fergeleie

Ibestad kommunestyre har vedtatt at Hamnvik fergeleie skal selges.

Denne legges derfor ut til salgs på det åpne markedet her, og interesserte kan legge inn bud pr. e-post til postmottak@ibestad.kommune.no.
Fergeleiet selges som det står i dag, uten noen videre forpliktelser for kommunen.
Kommunen vil imidlertid ta på seg kostnadene for en formell oppmåling og tinglysning.

Det som selges er fergekaien inkludert et landareal på ca. 700 m2 som vist i vedlagte kartskisse.
Kjøper forplikter seg til framtidig vedlikehold og forsikring av anlegget.

Budfrist er fredag 3. mars 2107 kl 1500. Høyeste bud er å anse som vinner av konkurransen.

Det anføres at Reginafisk AS har forkjøpsrett til fergeleiet, noe som følger av en tidligere leieavtale.
Dette vil si at de har anledning til å overta anlegget for høyeste bu om de ønsker det.

Ønskes ytterligere informasjon kontaktes rådmann Roe Jenset på tlf. 90041470.

Ibestad tunellen - dagstengt fra 22. til 24. februar

Statens vegvesen opplyser at det har vært tekniske problemer med sprøyting av betong i tunellen. Sprøyting må gjennomføres på dagtid grunnet leveranser av betong. Dette innebærer 2-3 dager ekstra jobbing i tunellen. Ledebil benyttes til faste tidspunkt.

Powered by CustomPublish AS