Ibestad Kirkelige Fellesråd

Kirketjener/Kirkegårdsarbeider

Vedtak om omregulering, Nøysomheten- Sykehjemstomt

Det informeres herved at Plan, næring og utvikling iht. Ibestad kommunes delegeringsreglement kapittel 37. 37.1- kulepkt. 11., 37.2- kulepkt. 3. og 37.3., har gjort vedtak om reguleringsendring av planen for Nøysomheten fra 1974.
Powered by CustomPublish AS