Eiendomsskatt 2012 - kunngjøring om offentlig ettersyn

Ibestad kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012. Kommunens takstnemnd har taksert alle skattepliktige eiendommer i henhold til vedtatte “Takseringsregler for eiendomsskatt i Ibestad kommune”.

Ibestad kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012. Kommunens takstnemnd har taksert alle skattepliktige eiendommer i henhold til vedtatte "Takseringsregler for eiendomsskatt i Ibestad kommune". Takseringsreglene er lagt ut på kommunens heimeside.

Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) med orientering blir sendt til eierne og skattelista er lagt ut i biblioteket i Kulturhuset, Butikken på Engenes, servicetorget på rådhuset og på kommunens hjemmeside i 3 uker.

Klager på takst sendes skriftlig til Ibestad kommune i brev eller på mail postmottak@ibestad.kommune.no innen 31.07.2012.

Vedlegg i pdf-format: 

Takseringsregler
Skatteliste eiendomsskatt
Skatteliste fritak 
Skatteliste tomter 
Sonekart eiendomsskatt Ibestad

Powered by CustomPublish AS