Eiendomsskatt 2018

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt 41/17 for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på servicekontoret. I tillegg er den publisert her på kommunens internetttside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eindomsskattekontoret innen seks uker. Eiendomsskattekontoret har adresse Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik.

 

Skattelistene finnes her:

Skatteliste - fritak.pdf

Skatteliste 2018.pdf

Powered by CustomPublish AS