Midlertidig brukstillatelse

Om Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse utstedes av kommunen etter anmodning fra tiltakshaver/ansvarlig søker, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 tredje ledd. Midlertidig brukstillatelse benyttes når for eksempel en del av tiltaket er klar for å tas i bruk, mens det gjenstår mindre vesentlige arbeider. Feks kan hovedleiligheten være ferdig mens sokkelleiligheten gjenstår, eller hovedetasjen kan være innflyttingsklar, mens loft og sokkel ennå ikke er ferdig. Når de gjenstående arbeidene er ferdig må det søkes om ferdigattest for hele tiltaket, Ferdigattest
 
Det benyttes eget skjema ved søknad om midlertidig brukstillatelse. Skjema finner du her: Midlertidig brukstillatelse, skjema for utfylling
Powered by CustomPublish AS