Utvalg for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Formannskapet vedtok i sak 6/16 den 21.01.2016 å opprette et utvalg for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Utvalget skal fremme forslag til scooterløyper i Ibestad. Forslaget må ha samtykke fra private og offentlige grunneiere for den del av traseen som gjelder deres eiendom.

Utvalget består av følgende personer:

Rolf Magne Nordhaug - Leder (AFL)

Marvin Eliseussen - Nestleder (AFL)

Bjørnar Røch - (Ap)

Knut Børge Meyer - (Sp)

Oddvar Samuelsen - (H)

 

Powered by CustomPublish AS