KUNNGJØRING - OFFENTLIG ETTERSYN

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17/6-05 m/forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

 

Kommune:                  Ibestad

Søker:                         Northern Lights Salmon AS og Sørrollnesfisk AS

Org nr:                         812522442 og 996385035

Søknaden gjelder:      Økning av maks tillatt biomasse(MTB) fra 4500tonn til 5900tonn

                                   og arealendring på eksisterende lokalitet Enkeltstein/Govika.

Lokalitet:                     11363 Enkeltstein/Govika                        

Kartreferanse:             68 43.720`N 16 54.704`Ø

 

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhusets ekspedisjon, Servicetorget.
 

Frist: Eventuelle merknader/uttalelser sendes Ibestad kommune, Rådhuset, 9450 HAMNVIK innen 7. september 2014, eller på e-post: postmottak@ibestad.kommune.no

 

Powered by CustomPublish AS