Nyheter > Artikkel

Møte i byggekomiteen 17. november

Møte i den faste byggekomite 17. november kl. 0900 i kommunestyresalen.

Saksliste:

Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram og plan/fasade og utomhusanlegg for nytt sykehjem og omsorgsboliger.

Presentasjon av baderomsløsninger

Powered by CustomPublish AS