Nyheter > Artikkel

Møte i byggekomiteen 6. november

 

 

Byggekomiteen har møte ønsdag 6. november kl 13.00.

Arkitekten vil sammen med landskapsarkitekt presentere forslag til utomhusarealene.

Møtet går som et Skype-møte i kommunestyresalen.

Powered by CustomPublish AS