Nyheter > Artikkel

Varsel om oppstart av detaljregulering, Straumskjærvika bolig- og hytteområde.

Straumskjærvika planområde

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av privat detaljregulering av eiendom gnr 109 bnr 9, Straumen på Andørja i Ibestad kommune.

Se varsel om planstart her:

Varselbrev Ibestad kommune.pdf

Powered by CustomPublish AS