Dyrevernnemnda for Sør-Troms

Om Dyrevernnemnda for Sør-Troms
Etter lov om dyrevelferd § 30 andre ledd skal Mattilsynet oppnevne dyrevernnemnder for å sikre lekmansskjønnet i dyrevelferdsarbeidet. Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet.

Dyrevernnemnda for Sør-Troms dekker kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Gratangen og Ibestad, og er en del av Mattilsynet Distriktskontoret for Sør-Troms. Mattilsynet Hovedkontor har fastsatt instruks for dyrevernnemndene, som setter rammre for hvordan dyrevernnemndene skal oppnevnes og organiseres og hvordan de skal arbeide.

Mattilsynet Regionkontoret for Troms og Finnmark har kontaktet husdyrnæringa, et utvalg dyrevernorganisasjoner og de aktuelle kommunene. Disse er inviterte til å komme med forslag på kandidater til dyrevernnemndene. Ut i fra innkommende forslag og sin lokalkunnskap, har Distriktskontoret spurt aktuelle kandidater og laget en innstilling til nye dyrevernnemnder for sine respektive distrikt. Regonkontoret har ingen innvendinger mot det forslaget til Dyrevernnemnda for Sør-Troms som er satt fram for Mattilsynet Distriktskontoret for Sør-Troms.

 

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS