Eiendomsskatt

Om Eiendomsskatt

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Ibestad kommunestyre i sak 6/2011 den 16.03.2011 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med skatteåret 2012.

I forbindelse med dette ble det utarbeidet Eiendomsskattevedtekter og Takseringsregler for eiendomsskatt.

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS